#5/#೫ Blackbox : ಕುರುಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

Blackbox, ಕುರುಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, kuruḍu peṭṭige

“I don’t know what that person is thinking.” A blackbox is something like this person’s mind. For example If there is a software that decides whether or not you should get a job, but it does not disclose how it is making this decision, then that software is a “blackbox”.

Basically, it is something that you cannot see inside. It is often used to talk about many software that make important decisions about us. Whether we get a loan, whether we are terrorist suspects etc that are blackboxes.

“ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಲೆಯೋಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.” ಕುರುಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆಯೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರಕಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆವಾಗ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ “ಕುರುಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ” ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನೀವು ಅದರ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಿನೋಡಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಲ ದೊರೆಯುಬೇಕೊ, ಬೇಡವೊ, ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊ, ಅಲ್ಲವೊ ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಗಳು ಕುರುಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು.

“ā vyaktiya taleyōḷage ēnu naḍeyuttide anta nanage tiḷidilla.” kuruḍu peṭṭigeyu kūḍa ī vyaktiya manas’sinanteye. udāharaṇege, nimage kelasa dorakabēke athavā bēḍavē embudannu nirdharisuva sāphṭvēr iddu, ādare ā sāphṭvēr ā nirdhāravannu hēge māḍuttide embudannu bahiraṅgapaḍisadiddare, āvāga ā sāphṭvēr “kuruḍu peṭṭige” anisikoḷḷuttade

mūlabhūtavāgi, nīvu adara oḷage iṇukinōḍi, vivaragaḷannu tiḷiyalu sādhyavilla. nam’ma bagge pramukha nirdhāragaḷannu māḍuva anēka sāphṭ vērgaḷa bagge mātanāḍalu ī padavannu baḷasalāguttade. namage sāla doreyubēko, bēḍavo, nāvu bhayōtpādaka sanśayāspada vyaktigaḷo, allavo muntādavannu nirdharisuva sāphṭvēragaḷu kuruḍu peṭṭigegaḷu.

#4 / #೪ Consent : ಸಮ್ಮತಿ

Consent, ಸಮ್ಮತಿ, sam’mati

The act of signalling that you have agreed to something, or not agreed to something is consent. In between yes and no, there is a world of other things: maybe, yes for now, not really etc. Consent can be made known through words, gestures, body language etc.

In the digital world, consent has become an important way to negotiate the use of our data by others like Uber or Whatsapp or governments.

In the world of policy-making and laws, many people disagree whether consent is the best way to manage how data is used. This is because providing consent in an informed way for all the different uses of our data will take a lot of time. And who has the space for it?!

ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಈ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ, ಈಗ ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮುಂತಾದವು. ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪದಗಳು (ಭಾಷೆ) , ಸನ್ನೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಉಬರ್, ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂತಾದವರು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಮುಖ.

ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಯೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಹಲವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿಕೋಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ?!

nīvu ēnannādarū oppiruvudāgi athavā oppilladiruvudāgi sūcisuva kriyeyannu sam’mati endu kareyuttāre. adare ī haudu mattu allagaḷa naḍuve halavāru hantagaḷive. bahuśaḥ, īga haudu, nijavāgiyū alla, muntādavu. sam’matiyannu padagaḷu (bhāṣe) , sannegaḷu, naḍavaḷike ityādigaḷa mūlaka tiḷiyapaḍisabahudu.

ḍijiṭal jagattinalli, ubar, vyāṭsāp athavā sarkāra muntādavaru nam’ma ḍēṭāvannu baḷasuva sandhānada mātukatege sam’mati pramukha.

nam’ma ḍēṭāvannu hēge baḷasabēku embudannu nirvahisalu sam’matiye uttama mārga embudakke nīti mattu kānūnugaḷa jagattinalle halavara bhinnābhiprāyagaḷive. ēkendare nam’ma māhitiyannu hēgellā baḷasikōḷḷuttāre embudannu aritu sam’mati sūcisalu bahaḷaṣṭu samaya tegedukoḷḷuttade. aṣṭu samaya yāra baḷi ide?!

#3 / #೩ Targeted Advertising: ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತು

Targeted Advertising, ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತು, guriyiṭṭa jāhīrātu

Advertisements have changed over time. When they appeared in papers, they would be read by those who bought the paper. When they appeared it between television show, they would be watched by people watching TV. If the show was a late night one, then ads aimed at adults would be aired. On kids shows, products that children might be tempted to ask for.

But something changed with the internet. The ads are no longer generic, but aimed specifically at you (aka targeted advertising). For example, when you visit a news website, which ads will appear there is decided on the basis of other information about you collected from different sources. It could be what you were browsing on myntra, your train bookings, your location and so on.

Sometimes, it is not just commercial products that can be targeted like this, but also political ads.

That means, information about us (what we watch, what we buy, where we live etc) is collected by the sites we visit, and then used to see which ads to send to us.

ಸಮಯದ ಜೋತೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಅವು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರು ಅವನ್ನು ಓದುತಿದ್ದರು. ಅವು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ದೂರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದರೆ, ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ಅದೆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಅಂರ್ತಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗು ಒಂದೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಮ್ಮನ್ನೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉರುಫ್ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತು). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು, ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಂತ್ರಾ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿರಬಹುದು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರರ್ಥ, ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೈಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ನಾವು ಏನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವು) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗು ನಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

samayada jōte jāhīrātugaḷu kūḍa badalāgive. avu suddipatrikeyalli kāṇisikoṇḍāga, patrikeyannu kharīdisidavaru avannu ōdutiddaru. avu dūradarśanadalli kāryakramagaḷa naḍuve kāṇisikoṇḍāga, dūradarśana vīkṣisuttidda janaru adannu vīkṣisuttiddadaru. ondu vēḷe kāryakramavu taḍarātriyalli prasāravādare, vayaskarannu guriyāgisida jāhīrātugaḷannu prasāra māḍalāgutittu. ade rīti makkaḷa kāryakramagaḷalli, makkaḷu kēḷalu pracōdisabahudāda utpannagaḷa jāhīrātugaḷannu prasāra māḍalāgutittu.

ādare anrtajāladondige kelavu badalāvaṇegaḷāgive. jāhīrātugaḷu innu munde ellā vīkṣakarigu ondeyāgiruvudilla, avannu nirdiṣṭavāgi nīm’manne guriyāgisi tōrisalāguttade (uruph guriyiṭṭa jāhīrātu). udāharaṇege, nīvu suddipatrikeya vebsaiṭge bhēṭi nīḍidāga, nimage yāva jāhīrātugaḷannu tōrisabēkembudannu, bēre mūlagaḷinda saṅgrahisalāda nim’ma māhitiya ādhārada mēle nirdharisalāguttade. adaralli nim’ma mintrā koḷḷuvike, nim’ma railu bukiṅg, nim’ma sthaḷa vivara mattu innitara viṣayagaḷu sērirabahudu.

kelavom’me, vāṇijya utpannagaḷa jāhirātige mātravallade rājakīya jāhīrātugaḷannu kūḍa ide rīti nim’mannē guriyāgisi tōrisalāguttade.

idarartha, nāvu bhēṭi nīḍuva saiṭgaḷu nam’ma māhitiyannu (nāvu ēnu vīkṣisuttēve, ēnu kharīdisuttēve, nāvu elli vāsisuttēve.. innū muntādavu) saṅgrahisuttave hāgu nantara namage yāva jāhīrātugaḷannu kaḷuhisabēkendu nirdharisalu upayōgisuttāre.

#2 / #೨ Privacy by design: ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಖಾಸಗಿತನ

Privacy by design, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಖಾಸಗಿತನ, uddēśapūrvaka khāsagitana

Privacy-by-design is an approach where privacy is not an afterthought, but is central to how the system is imagined and built.

For example, consider this. Will we get decent results if we design for pockets when we are designing a garment itself, or will we get better results if we try to stitch pockets on with scraps of different coloured cloth at a later stage?

In practice, this means that privacy cannot be the headache of just one legal department, but should be something that concerns everyone in the company, from the beginning.

The approach was first proposed by Ann Cavoukian, a Canadian, and has been used in many laws as a requirement.

ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಖಾಸಗಿತನ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ತೇಪೆಯಾಗದೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲ ರೂಪರೇಷೆ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿ, ನಾವು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗಲೆ ಜೇಬಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ತೇಪೆಗೊಳೊಂದಿಗೆ ಜೇಬನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ?

ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿತನ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರಬೇಕು .

ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆನಡದವರಾದ ಆನ್ ಕ್ಯಾವೊಕಿಯಾನ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

uddēśapūrvaka khāsagitana vin’yāsa vidhānadalli khāsagitana kelasa mugida nantarada tēpeyāgade, utpannada mūla rūparēṣe, nirmāṇada kendravāgiruttade.

udāharaṇege, svalpa ālōcisi, nāvu uḍupugaḷannu vin’yāsagoḷisuvāgale jēbina vin’yāsavannu sērisikoḷḷuvudarinda uttama phalitānśagaḷannu paḍeyuttēveyō athavā nantarada hantadalli vividha baṇṇada baṭṭeya tēpegoḷondige jēbannu holiyalu prayatnisidare uttama phalitānśagaḷannu paḍeyuttēveyē?

dina nityada ācaraṇeyalli, khāsagitana kēvala kānūnu vibhāgada talenōvu mātra āgirade kelasa prārambhavāguva modalinindalū adu sanstheya pratiyobbara kāḷajiyāgirabēku .

ī vin’yāsa vidhānavannu modalu kenaḍadavarāda ān kyāvokiyān maṇḍisidaru. īga ī vin’yāsa vidhāna anēka kānūnugaḷalli avaśyakateyāgide baḷasalāgide.

#1 / #೧ Informational privacy: ಮಾಹಿತಿ ಖಾಸಗಿತನ

Informational privacy, ಮಾಹಿತಿ ಖಾಸಗಿತನ, māhiti khāsagitana.

Today, privacy is quite the hot topic. We each experience privacy in different ways, according to our own needs and circumstances. However some types can be commonly identified. For example, spatial privacy, informational privacy. informational privacy: an ability to have control over one’s personal information. Recently, the Supreme Court also recognised this in the Right to Privacy judgement.

ಇಂದು ಖಾಸಗಿತನ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲ, ಅಗತ್ಯ ಹಾಗು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ವಿವಿಧವಾಗಿ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಳದ ಖಾಸಗಿತನ, ಮಾಹಿತಿ ಖಾಸಗಿತನ. ಮಾಹಿತಿ ಖಾಸಗಿತನ: ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆ ತೀರ್ಪಿನ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

indu khāsagitana bahu carcita viṣayavāgide. pratiyobbarū avaravara anukūla, agatya hāgu sandarbhakke takkante, vividhavāgi khāsagitanavannu anubhavisuttāre. ādāgyū kelavu sāmān’ya vidhagaḷannu nāvu gurutisabahudu. udāharaṇege, sthaḷada khāsagitana, māhiti khāsagitana. māhiti khāsagitana: avaravara vaiyaktika māhitiyannu avare niyantrisuva sāmarthya. ittīcege, suprīṁ kōrṭ kūḍa idannu gaupyate tīrpina hakkinalli gurutiside.

ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ

ಇದು ಟೆಕ್ (ಐಸಿಟಿ, ಡೇಟ ಇತ್ಯಾದಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಟೆಕ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದೊಂದಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ!


This is an effort to add to Kannada vocabulary on tech (um, ICT, data etc.). For now, we will post once every week along with Kannada translation of the word and an explanation of the concept if needed.

Stay tuned!